Tagzarządzanie flotą

Racjonalne zarządzanie kontenerami

Jak zarządzać kontenerami? Na rynku pojawiło się wiele ciekawych otwartych platform przeznaczonych do zarządzania zbiórką odpadów komunalnych. Dzięki takim systemom możliwe jest zbieranie danych na urządzeniu PDA, transmisję danych oraz ich obróbkę w centrali lub oddziale firmy. System... Czytaj

Systemy zarządzania zaleceniami

Aby firma, szczególnie ta, która zatrudnia wiele osób mogła funkcjonować prawidłowo i co ważne by zarządzanie nią było sprawne konieczna jest odpowiednia logistyka. Zarządzanie logistyczne nie jest niczym innym jak tylko całościowym ujmowaniem wszystkich działań mających na celu orga... Czytaj

Zarządzanie flotą korzyści małych i średnich przedsiębiorstw

W zarządzaniu flotą pojazdów niezwykle istotne są sprawne systemy monitorowania pojazdów. Ich znaczenie zaczyna mieć dużą wartość już przy kilku samochodach, czyli w przypadku małych przedsiębiorstw, a przy kilkunastu i więcej, jest to element, bez którego firma nie jest w stanie funk... Czytaj