Prowadząc własną firmę ważne jest móc skupić się na jej rozwijaniu. Jednak jest wiele aspektów, którymi zazwyczaj trzeba się zająć, jak prowadzenie dokumentacji kadrowej, placowej, i inne. Dlatego warto czasem pomyśleć o powierzeniu części spraw firmie zewnętrznej.

 

Przekaż płace w ręce specjalistów

Firmy oferujące outsurcing płac świadczą w tym zakresie kompleksowe usługi. Można im powierzyć cały proces płacowy w którym znajdą się takie czynności jak:
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń, także poza płacowych,
- obliczanie składek ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie pasków płacowych dostarczanych do klienta lub bezpośrednio pracownikom,
- sporządzenie deklaracji do urzędu skarbowego, deklaracji PIT, miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych ZUS,
- przygotowanie raportów płacowych i zestawień zgodnie z potrzebami klienta.
Część firm oferuje także portale płacowe dzięki którym klienci maja dostęp zdalny do danych, raportów czy pasków płacowych.

 

Zalety outsourcingu płacowego

Główne zalety skorzystania z takiego rozwiązania to m.in.:
- redukcja kosztów,
- oszczędność czasu – czas ten można przeznaczyć na realizacje celów działalności zamiast działania administracyjne
- dokładność i rzetelność – powierzenie rozliczania płac specjalistom gwarantuje, że unikniemy pomyłek wynikających ze zmieniających się przepisów
- przeniesienie odpowiedzialności na firmę outsourcingową w zakresie terminowości i ewentualnych pomyłek.

Outsourcing płac warto rozważyć, gdy prace administracyjne zajmują w naszej firmie zbyt dużo czasu, przez co odrywają od ważniejszych zadań. Ponadto koszt związany z zatrudnieniem specjalisty jest często dużo wyższy niż opłata za kompleksową usługę firmy zewnętrznej.