Każdy pracodawca zatrudniający pracowników nie tylko w oparciu o umowę o pracę, ale również chociażby pracowników w oparciu o umowę-zlecenie ma szczególne obowiązki związane z naliczaniem wynagrodzeń. Czy można uniknąć żmudnego i ręcznego naliczania wynagrodzeń? O ile przy kilku pracownika nie będzie to specjalnym problemem, o tyle już przy kilkunastu czy kilkudziesięciu podwładnych będzie to niezwykle problematyczne!

 

Naliczanie wynagrodzenia dla wszystkich pracowników?

Już na samym początku rozważań na temat naliczanie wynagrodzeń trzeba sobie uświadomić, że obowiązki w tej kwestii leżą na pracodawcy – to on ma nie tylko wyliczyć odpowiednie sumy i wchodzące w skład wynagrodzenia wszystkie składniki, ale również przekazać je do odpowiednich instytucji. Mowa tutaj między innymi o składkach na ubezpieczenie społeczne w ramach których wchodzi składka na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe czy chociażby ubezpieczenie wypadkowe.

 

Jak ułatwić sobie pracę?

Podstawą ułatwienia pracy w związku z naliczaniem wynagrodzenia wszystkim pracownikom powinna być inwestycja w specjalistyczne oprogramowanie, które samo będzie aktualizowało swoje dane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a tym samym znacznie ułatwi nam dokonywanie wszystkich wyliczeń – my sami będziemy mogli ograniczyć się jedynie do wpisania pensji pracownika, którą powinien ją utrzymać.

 

Podsumowując, jeżeli jesteśmy pracodawcą, który ma pod sobą chociażby jednego pracownika, to pamiętajmy o ciążących na nas wszystkich obowiązkach z tym związanych – błędy w wyliczeniach wynagrodzenia odbiją się nie tylko na naszym pracowniku, ale również na nas samych! Późniejsze poprawki z tym związane mogą kosztować nas sporo pracy, odsetek, a także skutkować odpowiedzialnością prawną!